Inlenersbeloning

16-12-2016

Inlenersbeloning

Misschien heeft u het al eens voorbij zien komen, de inleners beloning, Via deze nieuwsbrief willen wij u uitleggen wat dit is en waarom het voor Vakmasters en voor u als inlener belangrijk is.

Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in cao’s voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Waarom inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

Voor wie geldt inlenersbeloning?

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Uitzendkrachten met een Fase 4 contract vallen onder een eigen loongebouw.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?

Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Netto onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

Wat zijn de gevolgen van inlenersbeloning voor de factor of tarief?

Inlenersbeloning kan ervoor zorgen dat de inlener een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau. Waar voorheen een uitzendkracht de eerste 26 weken onder de NBBU cao kon worden ondergebracht, moet vanaf 30 maart 2015 vanaf dag 1 inlenersbeloning worden toegepast.

Wat zijn de gevolgen wanneer de inlenersbeloning niet wordt gehanteerd?

Wanneer een inleners beloning niet wordt gehanteerd kunnen zowel het uitzendbureau als de inlener hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Dit heet ketenaansprakelijkheid voor loon. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.

Alle nieuwsberichten

Geen passende baan in ons bestand?

Laat uw gegevens achter en wij brengen u in contact met een werkgever.

Plaats uw CV