Certificaten

Vakmasters is een deskundige, betrouwbare en solide organisatie. Het onderstaande overzicht geeft u een compleet beeld van de aansluitingen en certificeringen van onze organisatie. Wij zijn aangesloten bij:

– NBBU: de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs

– Stichting Normering Arbeid (voorheen) Stichting Financiële Toetsing 

– NEN-4400-1 uitsluiting inlenersaansprakelijkheid in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid door VRO

NBBU
Wij zijn aangesloten bij de NBBU. De NBBU is de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland. Naast belangenbehartiging voor de leden houdt zij toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als NBBU-lid staan wij voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Door periodieke audits is een constante kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid beheert het openbare register van ondernemingen die gecertificeerd zijn voor de NEN-4400-1 norm, een zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Met de aansluiting bij SNA onderscheiden wij ons nadrukkelijk van niet-gecertificeerde ondernemingen. Bedrijven die medewerkers via ons inlenen weten hierdoor dat zij zaken doen met een bonafide onderneming.

NEN-4400-1
Het NEN-4400-1 van SNA is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Wij bewijzen met dit erkende keurmerk onder andere dat:

– onze (personeels)administratie op orde is;

– dat wij correct en tijdig de juiste loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen;

– en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Met het keurmerk vrijwaren wij onze opdrachtgevers van de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en van hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Kortom, als NEN-gecertifcieerde onderneming zijn wij een betrouwbare partner voor onze relaties.