Maxime Verhagen:
“We hebben álle mensen nodig”

Vakbond CNV vindt het onbegrijpelijk dat ondernemers de deuren open zetten voor medewerkers uit het buitenland. Dat rijmt niet met de 1,2 miljoen werklozen die er in ons land zijn, zo was te lezen in de Telegraaf.

Bouwend Nederland stelt dat we door het de langdurige en diepe dal van de crisis er veel mensen noodgedwongen de sector hebben moeten verlaten. Nu de vraag naar ons werk explosief is toegenomen, is ook de vraag naar medewerkers enorm gegroeid. Daarom is Bouwend Nederland onder andere actief met de campagne www.jegaathetmaken.nl om zo jongeren en zij-instromers te wijzen op de kansen die de bouw hen biedt. Echter, die mensen zijn niet morgen al beschikbaar en de vraag is er nu wél. Daarom zoeken we ook op andere manieren naar vakkrachten, zoals via UWV, zijn er lokale projecten waarbij statushouders versneld kunnen instromen én staan we inderdaad ook open voor medewerkers uit het buitenland.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, reageerde voor de camera van Eén Vandaag: “We hebben binnen de EU afspraken over vrij verkeer van mensen. En ik zie liever een Nederlands bedrijf met voldoende mensen aan het werk, dan dat opdrachtgevers opdrachten moeten vergeven aan buitenlandse bedrijven. Maar uiteraard gaan we graag constructief met CNV in gesprek om te kijken hoe we gezamenlijk snel de juiste mensen in onze sector aan het werk krijgen. We hebben echt álle mensen nodig.”