Meerwaarde flexbranche

Beste relatie,

Ondanks de coronacrisis trekt de werkgelegenheid weer aan. Goed personeel vinden is steeds moeilijker. De meeste bedrijven kijken inmiddels weer vooruit en wenden zich tot arbeidsmarktintermediairs om hen te helpen bij het vinden van de juiste mensen. In het maatschappelijke debat voert ondertussen helaas een negatieve houding ten aanzien van flexibel werk de boventoon. Via deze brief willen we bij u de nuance terugbrengen en u informeren over de meerwaarde van Vakmasters bij het vormgeven van uw personeelsbestand.

Wendbaarheid helpt bij groei en tegenslag

Economische voorspoed en tegenslag volgen elkaar steeds sneller op. Sinds het begin van deze eeuw hebben we al zeker vijf grote crises gehad. Als bedrijf is het belangrijk daarop in te kunnen spelen om met deze conjunctuur mee te bewegen. Flexibel personeel biedt die mogelijkheid. Maar bij het inhuren van flexibel personeel is het belangrijk dat je inhuurt met zekerheid.

Wij helpen bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel en staan klaar om hen de wendbaarheid te bieden die nodig is voor nieuwe groei. We zijn aangesloten bij de NBBU en daarmee voor iedere onderneming de juiste keuze:

  • Het NBBU-lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid;
  • Een bij de NBBU aangesloten onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen;
  • NBBU-leden helpen je op een eerlijke, gezonde en veilige manier aan de juiste personeelsbezetting.

Klein deel verpest het voor de rest

Kloppen de verhalen in de media over misstanden in de branche en met arbeidsmigranten dan niet? Jawel, maar het is maar een klein deel van een grote sector. Incidenten worden vaak gepresenteerd als representatief voor een hele branche. Dat vinden wij niet terecht.

Bedrijven waar misstanden plaatsvinden, opereren vaak buiten de zichtbare markt. Daarmee onttrekken ze zich aan controles en handhaving. Dat maakt het uiterst lastig tegen dit soort raddraaiers op te treden. Als de ene BV aantoonbaar niet deugt, is een volgende zo opgericht. Politiek, handhaving en branche zoeken gezamenlijk naar oplossingen hiervoor.

Leeuwendeel van de branche is bonafide

Belangrijk om te weten is dat, ondanks de negatieve berichtgeving, het overgrote deel van de branche bonafide is, zich aan de regels houdt en meerwaarde levert aan inlener én flexkracht. Onze branchevereniging, De NBBU, zet zich in om deze verhalen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

In zee gaan met een gecertificeerd bureau van de NBBU is voor ondernemers dé garantie dat zij met een vakkundige en betrouwbare flex onderneming van doen hebben. Op de website www.nbbu.nl vindt u meer informatie en een overzicht van de leden.

Vriendelijke groet,

Directie Vakmasters

Jan den Engelsman en Janny Huls