Wet Werk en Zekerheid

21-11-2014

Het arbeidsrecht wijzigt sterk, dat is onder andere het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Als werkgever krijgt u vanaf 1 januari 2015 te maken met nieuwe regels op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. Daarnaast komen er onder andere meer financiële verantwoordelijkheden voor werkgevers bij arbeidsongeschiktheid en is de participatiewet aangenomen.

We hebben hieronder de highlights voor u op een rijtje gezet:

 

Ketenregeling:

Als werkgever mag u straks maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van twee jaar in plaats van de huidige drie jaar. Daarna kunt u alleen nog een vast contract aanbieden. De keten wordt pas doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van zes maanden in plaats van de huidige 3 maanden.

 

Aanzeggen:

Vanaf 1 januari bent u verplicht de werknemer bij een tijdelijk contract van zes maanden of meer uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Doet u dat niet of niet op tijd, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris.

 

Proeftijd:

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer opgenomen worden.

 

Nul-urencontracten:

Werken op basis van een nul-urencontract, waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden, mag nog maximaal zes maanden duren. Daarna ontstaat recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. Afwijkende CAO regelingen kunnen uiterlijk tot 1 juli 2016 van kracht blijven.

 

Scholingsverplichting:

Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht scholing aan te bieden aan uw werknemer voor de uitoefening van de huidige functie of een andere functie binnen het bedrijf. Dit is een nadere invulling aan het begrip “goed werkgeverschap”. De kosten voor de scholing zijn voor rekening van de werkgever en kunnen bij beëindiging van het dienstverband niet in mindering worden gebracht op een eventueel uit te keren transitievergoeding.

 

Transitievergoeding:

Nieuw is de transitievergoeding bij ontslag. Als een medewerker minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest, moet u bij ontslag een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook als een tijdelijk contract na twee jaar niet wordt verlengd. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement, maar dat is niet verplicht.

Vakmasters Personeelsdiensten  kan u ondersteunen en ontzorgen:  uitzenden, detacheren en payrolling biedt werkgevers de komende jaren nog veel flexibiliteit. De rechtspositie van onze uitzendkrachten is voor een belangrijk deel geregeld in de lopende NBBU-CAO voor uitzendkrachten, waardoor de flexibiliteit van uitzending en detachering voor u als inlener in grote lijnen overeind blijft!!!

Alle nieuwsberichten

Geen passende baan in ons bestand?

Laat uw gegevens achter en wij brengen u in contact met een werkgever.

Plaats uw CV