Samenwerkingsverbanden


Vakmasters Regiokantoor Oss werkt nauw samen met verschillende organisaties. Deze organisaties bevinden zich in één pand, waardoor de lijnen kort zijn. Hieronder volgt een overzicht.


Bouwmensen

Bouwmensen Nijmegen
Bouwmensen Nijmegen (vh BORN) biedt de opleiding timmeren aan (bol/bbl). Bouwmensen Nijmegen werkt samen in het onderwijsconcept De Technische, opgericht door het lokale bedrijfsleven in de bouw-, elektro-, installatie en schildersbranche. Dit is een techniekbrede bedrijfsschool waar de vier technische richtingen en ROC Nijmegen nauw verbonden zijn en waar een toekomstige vakman ook wordt opgeleid in aanpalende disciplines.
www.bouwmensen-nijmegen.nl

Bouwmensen Oss
Samen met ROC de Leijgraaf leidt Bouwmensen Oss (vh Revabo) leerlingen op tot timmerman of metselaar, zowel in de bol als in de bbl. De toekomstige vakmannen doen zoveel mogelijk praktijkervaring op bij regionale bouwbedrijven. Wij hebben vestigingen in Oss en Veghel.
www.bouwmensen-oss.nl

Inframensen Oss
Inframensen Oss (vh Stivako) zorgt samen met het ROC Koning Willem 1 College voor de instroom van toekomstige vakmensen in de infrasector. Leerlingen kunnen kiezen uit diverse infra-opleidingen en leren in de praktijk neemt een belangrijke plaats in.
www.inframensen-oss.nl
Bouwcirkel
Bouwcirkel Oss-Nijmegen organiseert bij- en nascholingscursussen voor bouwplaats en UTA-medewerkers. Naast vaktechnische cursussen, waaronder duurzaam bouwen, wordt er ook geschoold op het gebied van arbo en veiligheid, transportmiddelen, organisatie & planning en automatisering. Daarnaast worden er regelmatig leermeestercursussen gegeven.
www.bouwcirkel-ossnijmegen.nlZalencirkel
Zalencirkel Oss-Nijmegen heeft goede faciliteiten voor cursussen, trainingen en vergaderingen. Wij beschikken over vergaderruimtes en leslokalen, binnen- en buitenpraktijkruimte en een restaurant met uitstekende cateringservice. Kenmerkend voor ZalenCirkel zijn de prettige leeromgeving, de persoonlijke sfeer en de no-nonsense houding waarmee flexibel wordt ingespeeld op de wensen van de klant.
www.zalencirkel-ossnijmegen.nlLeerwerkplekken creëren
De bouwsector verwacht een groot tekort aan technisch opgeleid personeel door de drastische afname van de leerlingeninstroom en de vergrijzing in de sector. Om toch over voldoende vakmensen te kunnen beschikken worden leerwerkplekken gecreëerd. Opdrachtgevers, werkgevers, overheid en de opleidingsbedrijven werken samen om deze werkplekken te realiseren. Belangrijk onderdeel van dit initiatief is de opleidingscomponent, gericht op langdurige en vakbekwame inzet van mensen. Zo worden instroom en opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Opdrachtgevers hebben hiermee de sleutel in handen om opdrachtnemers te bewegen leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun opdrachten in te zetten.

Stimuleringsfonds leren/werken
Gebouwde omgeving Nijmegen
De stichting Stimuleringsfonds Leren/Werken organiseert in de regio Nijmegen leerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw.
www.stifo-lerenwerken.nl  

De bouw werkt in Noordoost Brabant
Eind 2014 hebben de gemeente Oss, woningbouwverenigingen, werkgevers en opleidingsbedrijven in Noordoost Brabant een convenant gesloten met het doel leerwerkplekken te creëren.
www.debouwwerkt-nob.nl Geen passende baan in ons bestand?

Laat uw gegevens achter en wij brengen u in contact met een werkgever.

Plaats uw CV